Adatkezelési tájékoztató

A www.outlet-muszaki.hu felületen keresztül végzett adatkezeléshez

1. Adatkezelő megnevezése

 

Mad-Outlet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1163 Budapest, Veres Péter út 15/C
Cg. 13-09-183710, adószám: 24814728-2-42
ügyvezető: Kovács Viktor
Ügyfélszolgálatunk telefonszáma: + 3670/395-0307
Ügyfélszolgálatunk e-mail címe: info@outlet-muszaki.hu
Ügyfélszolgálatunk telefonon az alábbi időben érhető el:
Hétfő-péntek: 9:00 – 20:00
Szombat: 9:00 – 15:00

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

A www.outlet-muszaki.hu felületén keresztül végzett adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) vonatkozik.

3. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés feltételei

 

3.1. Az adatkezelés célja a www.outlet-muszaki.hu felületen történő vásárlás lebonyolítása.

3.2. A www.outlet-muszaki.hu felületen való vásárláshoz szükséges adatok:

Magánszemély esetében:

– vezeték és keresztnév

– irányítószám, település, utcanév, házszám, emelet ajtó, kapucsengő, esetenként helyrajzi szám

– kontakt telefonszám és e-mail cím

– kiszállítási cím, ha nem egyezik meg a megrendelő nevével/címével

Cég esetében:

– cég teljes neve, de nem hosszabb, mint 40 karakter

– irányítószám, település, utcanév, házszám, emelet ajtó, kapucsengő, esetenként helyrajzi szám

– kontakt személy teljes neve (vezeték és keresztnév)

– kontakt telefonszám és e-mail cím

– kiszállítási cím, ha nem egyezik meg a számlázási címmel

3.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

3.4. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat a www.outlet-muszaki.hu felületen történő vásárlást követően 1 évig őrizzük meg, az esetleges szavatossági és jótállási kötelezettség teljesítésének érdekében.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

 

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a Mad-Outlet Kft. vezető tisztségviselői és alkalmazottai férhetnek hozzá munkájuk ellátása érdekében.

A Mad-Outlet Kft. csak jogszabályi kötelezettségének teljesítése esetén adja át a személyes adatait más személy, hatóság részére, például a rendőrség megkeresésére, ha nyomozáshoz lefolytatáshoz az Ön személyes adatainak továbbítását kéri.

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

A tárhelyszolgáltató adatai:

A tárhely-szolgáltató neve: MediaCenter Hungary Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: mediacenter@mediacenter.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.mediacenter.hu

A Mad-Outlet Kft. megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

5.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Mad-Outlet Kft.-től, hogy a Mad-Outlet Kft. tájékoztassa:

– milyen személyes adatait,

– milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési cél miatt,

– milyen forrásból,

– mennyi ideig kezeli,

– a Mad-Outlet Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A Mad-Outlet Kft. az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Mad-Outlet Kft. módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Mad-Outlet Kft. a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

5.3. A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Mad-Outlet Kft.-től a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a Mad-Outlet Kft. abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály a Mad-Outlet Kft.-t a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Mad-Outlet Kft. az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

5.4. A zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Mad-Outlet Kft. zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy az Ön által kezdeményezet hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy adatait a Mad-Outlet Kft. ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Mad-Outlet Kft. tovább tárolja a személyes adatot.


5.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Mad-Outlet Kft. személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehet ősége

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a Mad-Outlet Kft. ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.